במגמת ספרות נפגשות התלמידות עם מגוון גדול של יצירות ספרותיות.

הן לומדות להכיר יצירות מופת מתקופות שונות וממקומות שונים, למן הרומנטיקה של המאה התשע עשרה דרך המודרניזם של המאה העשרים ועד לפוסט מודרניזם של המאה העשרים ואחת, יצירות עבריות ישראליות ויצירות מתורגמות מצרפתית, אנגלית, ספרדית ועוד.

מפגש זה פותח צוהר לעולמות תרבותיים מעניינים, ואף מזמן דיונים בנושאים המעסיקים את התלמידות בגיל זה של התיכון. אנו עוסקים בהרחבה בשאלות פילוסופיות של טוב ורע, משמעות החיים, מציאות ובדיה, אמנות ודמיון.

גם ענייני נפש זוכים לעיון, שכן אנו דנים ביחסי הורים וילדים, במרידות של מתבגרים, בחיפושי דרך של נעורים וכמובן גם בייסורי האוהבים.

רכזת המגמה: רננה אייזנברג.