מצוינות חברתית

דרך ארץ קדמה לתורה ואנו באולפנת בני עקיבא ראש צורים שמות דגש רב על עשייה חברתית והתפתחות רוחנית. אנו רואות בהכרת עם ישראל לגווניו ולמגזריו ערך חשוב המאפשר לכל תלמידה להכיר את הזולת ולהתמודד עם אתגרים מחשבתיים. לשם כך אנו מקיימות פעילות מעשית ואינטלקטואלית ענפה המפגישה את תלמידותינו עם כלל עם ישראל לכל גווניו ומגזריו, עם ארץ ישראל, עם המחשבה היהודית, התורנית והציונית.

במסגרת פעילות זו מתקיימים:

סמינריון ציונות דתית - בן ארבעה ימים הדן בערכי הציונות הדתית.

סמינריון "ארץ אחרת" - פגיש את התלמידות עם סוגיות בחברה הישראלית.

שבוע התנדבות בעיירות פיתוח - הכולל מערך התנדבות לפני כל חג.

"שבת חרדים" - להכרה בלתי אמצעית של המגזר החרדי.

מפגשי דתיים חילוניים - סדרה בת ארבעה מפגשים עם קבוצה קבועה של תלמידים חילונים.

במסגרת הפעילות החברתית מתקיימים:

  • טיול שנתי וטיולי של"ח
  • פעילות צביעת כיתות
  • מסע בארץ
  • גיבוש הכולל לילות לינה באולפנה
  • הצגת סוף שנה
  • 5  שבתות אולפנה בשנה