תורה לשמה

פתוח עולמן התורני של התלמידות חשוב לנו ביותר, ולכן בנוסף לשעורי הקודש ישנן מסגרות שמטרתן בניית עולמות רוחני איתן יותר.

לדוגמה, מידי יום שלישי נערכת באולפנה הפוגה ממערכת הלימודים הרגילה לטובת למידה מסוג אחר.

במסגרת תכנית "בית מדרש באולפנה" הבנות בוחרות עם מי ומה הן תלמדנה בשעה זו. הן לומדות, משוחחות ומעמיקות בעולם הדתי יחד עם אחת מנשות הצוות בקבוצות קטנות.

כמו כן, על מנת לאפשר לתלמידות המעוניינות לפתח את עולמן הרוחני-תורני מעבר למסגרת לימודי האולפנה, ומתקיימת תכנית לימוד לשמה, בתכנית זו נשארות הבנות אחרי שעות הלימודים ומשתתפות הן בשיעורי בחירה בנושאים מגוונים והן בלימוד קבוע כל כיתה עם רב משלה, בנוסף פוגשות הבנות דמויות משמעותיות, התורמות להתפתחות עולמן התורני.