תהליך ההרשמה לראיונות הסתיים.
להרשמה סופית למי שהתקבלה ולתשלום דמי ההרשמה (מקדמת שכ"ל) יש לפנות לדף הטפסים ולעדכן במייל האולפנה: ulpena@ybagush.org

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות למייל של האולפנה.