הורים יקרים שלום רב!

טרם נפתחה ההרשמה לשנת תשפ"ה.

אנו שמחים על שבחרתם לרשום את בתכם ללימודים בשנה הבאה באולפנה שלנו.

טרם נפתחה ההרשמה לשנת תשפ"ה.

כאשר תיפתח ההרשמה - יעלו לכאן קישורים מעודכנים.

 

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות למייל של האולפנה:  rt@yba.org.il