השאיפה החינוכית של האולפנא היא להביא את התלמידות לידי פיתוח אישיות בעלת מידות נעלות וחיים רוחניים מושרשים בתורה ויראת שמים. מושם דגש על הרחבת האופקים ומיצוי הכוחות האישיים שבכל בת, על מנת שזו תוכל להגשים עצמה במגוון תחומי החייםבאולפנא שוקדים על חינוך למעורבות ותרומה לעם ישראל מתוך רגישות ותשומת לב לצורכי השעה.

ברוכים הבאים

אודות האולפנה

אודות האולפנה

מי אנחנו? אולפנת ראש צורים, נעים מאוד!

מה אנחנו עושים? עסוקים להגשים ולפתח כל אחת מתלמידותנו. היות שכל אחת היא עולם מלא העומד בפני עצמו, הגשמתה של כל בת ובת עוברת בדרך שונה. 

כיצד אנו עושים זאת? באמצעות צוות חם וסביבה משפחתית, התומכת בפיתוח האישיות של כל אחת: המידות, החיים הרוחניים, הרחבת האופקים, ההשכלה ויראת השמיים. יחד עם זאת אנו שמים דגש גם על הכלל: על הזולת, על החברה ועל תרומה לעם ישראל וארץ ישראל.

המשך לקריאה

אירועים קרובים

לכל האירועים

מהמתרחש באולפנה

לגלריה המלאה