מזכירות והנהלה

ראש האולפנה - הרב יהודה פלס

רכז התיכון - ידידיה משה יסלזון

רכזת פדגוגית - אביבה שטרן

יועצת - רוית לוי

מנהל אדמיניסרטיבי - דביר אירני

ניצן גרסטלר - אב הבית

תמר בן חמו - מנהלת משרד

מחנכי כיתות

מחנכת ט משואות - שירה אנגלר

מחנכת ט רבדים - תהילה יורבצקי

רכזת חברתית


מחנכת י צורים - רבקה פריד

רכזת תושב"ע


מחנכת י עציון - עדִיה שטיינר

מחנכת יא - צופיה אריה

מחנכת יב - שרית מאיר

רכזת תנ"ך


מורים מקצועיים

יעל רשף - מורה לביולוגיה

יעל רשף - מורה לביולוגיה

אורית לם - מורה לביולוגיה

אורית לם - מורה לביולוגיה

ציפי מובשוביץ - מורה לאומנות

ציפי מובשוביץ - מורה לאומנות

יערה מרגליות - מורה ללימודי ארץ ישראל

יערה מרגליות - מורה ללימודי ארץ ישראל

אבירם שולחני - מורה לקולנוע

אבירם שולחני - מורה לקולנוע

ג'ני אפשטיין - מורה לאנגלית

ג'ני אפשטיין - מורה לאנגלית

ג'ניפר מאיר - מורה לאנגלית

ג'ניפר מאיר - מורה לאנגלית

עדיה בלנק - מורה ללשון ואנגלית

עדיה בלנק - מורה ללשון ואנגלית

אביחי מאור - מורה ללשון

אביחי מאור - מורה ללשון

הדר חקשור - מורה לספורט

הדר חקשור - מורה לספורט

תחיה זלצר - מורה לספרות

תחיה זלצר - מורה לספרות

רחל קפלן - מורה למתמטיקה

רחל קפלן - מורה למתמטיקה

מעיין לביא - מורה למתמטיקה

מעיין לביא - מורה למתמטיקה

אורי סרי - מורה למתמטיקה

אורי סרי - מורה למתמטיקה

שירה שינלדר - מורה לאזרחות ותושב"ע

שירה שינלדר - מורה לאזרחות ותושב"ע