השתמשו בחץ הכחול הקטן בצד הצמוד לחלונית 'סדר יום' (בצד שמאל) כדי לסנן את השכבה הרצויה.