מגמות הלימוד

המגמות באולפנה נותנות מענה למגוון כישורים ותחומי עניין של התלמידות.

באולפנה קיימות ארבע מגמות ראשיות בהן נבחנות הבנות ברמה של 5 יח"ל: ספרות, ביולוגיה, היסטוריה ופיזיקהבאם אין קבוצת בנות גדולה למגמה זו מספר בנות נבחנות בהיקף של 5 יח"ל דרך התיכון הווירטואלי).

הבנות באולפנה בוחרות מקצוע התמחות אחד מבין המקצועות הללו. בנוסף למקצוע זה הבת רשאית לבחור מגמה מבין המגמות הבאות: מדעי המחשב, אמנות, ארץ-ישראל וקולנוע, בהן ניתן להיבחן ברמה של 3 או 5 יח"ל.

רוב הבנות בוחרות בשני תחומי התמחות כאשר ישנן בנות המתעמקות אף בשלושה תחומים.

בנוסף לאלה יכולות התלמידות לבחור את רמת הלימודים במתמטיקה ואנגלית. הבחירה נעשית בהתאם ליכולת ולהתעניינות של הבנות.

במתמטיקה - הבחירה היא בין 3, 4 או 5 יח"ל - כל שיעורי המתמטיקה באותה שכבה מתקיימים במקביל, ותוכנית הלימודים הבית-ספרית מתוכננת כך שהמעבר מרמה לרמה יהיה אפשרי בקלות ככל הניתן.

לימודי האנגלית - מתקיימים ברמת 4 או 5 יח"ל - גם כאן המעבר בין הרמות אפשרי בקלות יחסית, כאשר הנטייה היא להביא את רוב התלמידות לבחינת בגרות ברמת 5 יח"ל.