מגמת ביולוגיה נלמדת באולפנה בהיקף של 5 יחידות לימוד. הלימוד במגמה כולל לימוד עיוני ומעשי.

בחלק העיוני נחשפות התלמידות לנושאים מרכזיים בביולוגיה כגון: גנטיקה, התא, גוף האדם, מיקרוביולוגיה, אקולוגיה, ועוד. כמו כן, לומדות הבנות לקרוא מאמרים מדעיים, לנתחם ולבקרם.

בחלק המעשי נחשפות הבנות למיומנויות חקר במעבדה כמו: תכנון ניסוי, בידוד משתנים, איסוף תוצאות, בניית גרפים, ניתוח תוצאות, בניית דיון ויישומי מחשב שונים. בנוסף התלמידות מבצעות תהליך חקר על כל שלביו באופן עצמאי, וכן יוצאות ליום סיור להכרת בית גידול מסוים ויחסי הגומלין הקיימים בו.

הלימוד במגמה מרתק ומסקרן והוא נעשה תוך חיבור מקסימאלי של הנלמד לחיי היום יום, להעלאת העניין, המוטיבציה והרצון ללמוד ולהעמיק.

רכזת המגמה: אורית לם, בעלת תואר ראשון ושני בביולוגיה.