אירוע סיום המחצית היה גדוש בפעילות:

הלל אולפני, כינוס סוף מחצית, שיחה על גדלות מפי הרב יהודה, מגנטים, פינוקים, התנדבות בגן ראש צורים, מועדון דיבייט, חיזוק לתלמידות שאביהם מגויס, ארוחת צהריים בחסות השביעית, שיחה מאלפת מפי אביאל פרנס וכמובן - חלוקת תעודות!