סמנריון 'ארץ אחרת'

ב"ה זכינו שבנות השמינית יצאו השבוע לסמנריון ממלא ומחכים העוסק בנושא התמודדויות ואתגרים בחברה הישראלים, ברמה הלאומית וברמה הפרטית: