לצד תכנית הלימודים הפורמלית הבנות נחשפות  למנעד רחב של דילמות חברה וחיים:

 

שיעור צפייה ביקורתית

האמת השקר שבמצלמה, השפעות גלויות והשפעות סמויות של התקשורת, מעורבות רגשית ועיצוב דמויות, היתרונות והסכנות שבמדיה. 

השיעור נלמד בכיתות ט' ו-י', ומטרתו לבנות מעורבות בעולם המתפתח מתוך מבט תורני ומעמיק.

רכז התוכנית:  ד"ר חננאל רוזנברג, מרצה במכללת הרצוג.

 

ארץ אהבתי

תכנית לימודים ייחודית להיכרות עם ארץ ישראל מהיבטים היסטוריים, גאוגרפיים, ארכיאולוגיים ועוד. בניית קשר של אהבה לארץ מתוך ידיעתה, וביסוס תחושת שייכות והמשכיות לקשר בין עם ישראל לדורותיו לבין ארצו.

התכנית נלמדת בכיתה ט'.

 

מפגשים בלתי אמצעיים

סיורים בנושאים חינוכיים-חברתיים, ובנושאים הלימודיים.

מפגשים עם דמויות מופת והיחשפות לידע עדכני בתחום עיסוקם.

יום עיון בנושאים רפואה, טכנולוגיה רפואית ואתיקה רפואית בביה"ח שערי צדק.

 

הכרות עם החברה הישראלית

בכיתה י"א הבנות פוגשות גוונים בחברה הישראלית, ולומדות להכיר בייחוד שבכל אחד מהם דרך מפגשי דתייים חילוניים, שבת חרדים ושבוע עבודה בעיירת פיתוח.

בכיתה י"ב, הבנות נחשפות לסוגיות מהשטח במציאות הישראלית, כמו ביקור בבית לוינשטיין ומודעות למציאות הקשה של תאונות הדרכים, היכרות עם נושא העובדים הזרים, תופעת הסמים, ועוד.